Llety'r Eos Ucha - Bodfari

Gwely a Brecwast

01745 770969

Stafell 1: "Suite" gyda gwely dwbl "king size" yn y brif stafell a gwely sengl yn yr ail stafell arall, a stafell molchi "ensuite".

Stafell 2: Allai'r stafell yma fod yn ddwbl neu efell a stafell molchi preifat.

Stafell 3: Yn cynnwys gwely dwbl a gwely sengl allai'r stafell hon ei defnyddio fel sengl/gefaill/dwbl neu i dri berson, gyda stafell molchi "ensuite".

Llety'r Eos Ucha

Ffordd Y Wyddgrug
Bodfari
Dinbych
LL16 4DS

01745 770969 or..
07957 366151

Grid Ref: SJ 098 709
Gweld ar fap OS