Llety'r Eos Ucha - Bodfari

Gwely a Brecwast

01745 770969

Llety'r Eos Ucha

Ffordd Y Wyddgrug
Bodfari
Dinbych
LL16 4DS

01745 770969 or..
07957 366151

Grid Ref: SJ 098 709
Gweld ar fap OS