Dyma rhestr o gwmniau tacsi allai eich helpu chi. Mae llawer mwy i'w cael hyd iddynt ar y we.

Roberto's
Ruthin

07912 564493
Phil's Taxi
Dinbych
01745 813594
Norma's Taxi
Ruthin
07881 520338

M & C Taxis

07545 180729
07933 725770
Arrow Cars
Y Wyddgrug
01352 757946
07711 588578
Roberts Taxi
Prestatyn
01745 888444

Diane's Cars
Prestatyn

01745 855536
01745 853333

 

Llety'r Eos Ucha

Ffordd Y Wyddgrug
Bodfari
Dinbych
LL16 4DS

01745 770969 or..
07957 366151

Grid Ref: SJ 098 709
Gweld ar fap OS